PROJEKTOVÝ MANAŽER

Hlavní rolí projektového manažera je odpovědnost za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo vytyčených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Je potřeba znát standardy project managmentu, ale důležitější je tato doporučení vhodně aplikovat. Záměru zákazníka, projektu a dodávanému řešení rozumět a v řízení projektu mít systém, který je pod kontrolou. Výhodou je, pokud projektový manažer zvládá řídit nejen projekty, ale také zpracovaní nabídek na tendry, kde dokáže podat silné stránky našeho řešení a zároveň odpovědět na požadavky a potřeby zákazníka. 

Projektový manažer je role i pro ambiciózního a nadaného absolventa se schopností porozumět technickým i organizačním aspektům projektu, který zaujme v našem týmu klíčovou roli a nebude pouze koordinátorem nebo administrátorem projektu.


POPIS PRÁCE:
 • Řízení projektu ve všech jeho fázích: inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení
  a uzavření projektu
 • Příprava nabídek na projekt nebo change requesty, jejich prezentace a obhajoba zákazníkům
 • Stanovení a kontrola časového a finančního plánu
 • Analýza a řízení rizik a příležitostí v projektu
 • Koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu
 • Spolupráce a komunikace s partnery projektu při plánování, organizaci, sledování, vykazování aktivit a akceptaci projektu
 • Vedení porad se zákazníky a dodavateli

OČEKÁVÁME OD VÁS:
 • Organizační a komunikační  schopnosti
 • Pokročilou znalost MS excel
 • Anglický jazyk slovem i písmem
 • Spolehlivost a pečlivost
 • Samostatnost
 • Odhodlání učit se
 • Iniciativní přístup
 • Zájem o technologie a telekomunikace
 • Schopnost porozumět a komunikovat s technickými i organizačními aspekty projektu
 • Chuť posouvat se a růst
 • Orientace na výsledek
 • Schopnost předcházet problémům
 • Schopnost prezentace firmy, projektu, sebe před zákazníkem