DATOVÝ SPECIALISTA

Baví vás práce s daty a jejich analýza? Umíte kombinovat různé vstupy nezávisle na jejich formátu?

Datový specialista u nás má za úkol připravit vstupní data od zákazníka dodávaná v různých formátech a strukturách do jednotné podoby za účelem migrace do systému CROSS. Výzvou jsou jak různé formáty vstupních dat, tak i proměnlivá datová kvalita. Po úvodní analýze dat hledá se zákazníkem cesty, jak dosáhnout požadované úrovně migrace.


POPIS PRÁCE:
 • Analýza datových zdrojů, transformace a mapování na datový model CROSS
 • Analýza anomálií a nekonzistencí
 • Příprava dat pro migraci a synchronizaci
 • Detailní dokumentace pro zákazníka, analytický a vývojářský tým
 • Spolupráce na tvorbě datového modelu
 • Verifikace a validace výsledku podle zadání – spolupráce s testovacím oddělením
 • Technická zodpovědnost za zajištění datové kvality
 • Komunikace se zákazníkem

OČEKÁVÁME OD VÁS:
 • Angličtinu na komunikativní úrovni
 • Analytické a logické myšlení
 • Kladný vztah k IT
 • Znalost relačních databází a SQL
 • Schopnost předcházet problémům a řešit problémy
 • Zaměření se na výsledek
 • Pečlivost a systematičnost

VÝHODOU:
 • Praxe s FME nebo Python
 • Zkušenost s GIS